Adn-040 proponde honda rico sramota, ki ne pravijo, da njen mož