Mati matere zamuja na delo in se tušira s svojim pastorkom.